Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

ÁSZF
Általános Szolgáltatási Feltételek
A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: Általános
Szolgáltatási Feltételek, ÁSZF., vagy Dokumentum.)
 
Bánki Roland E.V.
Nyilvántartási szám: 53098137
Adószám: 69379020-1-31
e-mail: kameleoncbd@gmail.com
telefonszám: +36 20 393 4412, továbbiakban Szolgáltató
CBD LIFE HUNGARY KFT.
Cégjegyzékszám: 13-09-203229
Adószám: 27283552-2-13
e-mail:  kozpont@cibdolhungary.hu;
telefonszám: +36 30 954 85 22, a továbbiakban Eladó

Tárhelyszolgáltató:
ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; Cg. 09-09-020636,
shoprenter.hu– bérelhető webáruház szolgáltatás, rendszergazdai és
rendszerfelügyeleti feladatok ellátása; az adatkezelő szervereinek fizikai és
operációs rendszerszintű üzemeltetése.

ShopRenter.hu Kft. 
(4028 Debrecen, Kassai út 129.; Cg. 09-09-020636, shoprenter.hu a
továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett

a  www.kameleoncbd.hu odalon elérhető szolgáltatásoknak (a továbbiakban:
Szolgáltatás) igénybe vevője (a
továbbiakban: Ügyfél, vagy Felhasználó/Vásárló) általi használatának
feltételeit.
A Szolgáltató, mint a webshop üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános
Szolgáltatási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a
Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a
webshop erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél vagy
valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött
értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Szolgáltatási Feltételek
módosított változata megjelenik az oldalon, az Általános Szolgáltatási
Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Webshopon. A
Felhasználó/Vásárló jogosult az Általános Szolgáltatási Feltételek ellen
tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Webshopon.
1.Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:
Szolgáltató: a webshop tulajdonosa és üzemeltetője, aki a megrendeléseket
a saját felületén keresztül fogadja, nyilvántartja és továbbítja Eladó felé.
Eladó jelenti CBD LIFE HUNGARY KFT. Cégjegyzékszám:  13-09-203229 ,
Adószám:  27283552-2-13 ; e-mail: kozpont@cibdolhungary.hu ; telefonszám:
+36 30 954 85 22,
Webshop: a weboldalon található felület, amely a Szolgáltató és Eladó által
kötött szerződés szerinti forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat jeleníti
meg;
Felhasználó: azon természetes, vagy jogi személy, aki az webshop
tartalmához hozzáfér;
Vásárló: az az Ügyfél, aki a webshopban megrendelést adott le.
Webshop: www.kameleoncbd.hu webshop alatt található online felület.
Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a Webshopban
feltüntetett/szereplő, a CBD LIFE HUNGARY KFT. által eladásra kínált termék
és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a
megrendelését leadhatja;
Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Webshopon megjelenített
termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen

ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte
nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül
írásba foglalt szerződésnek.
Tartalom:
– minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai
elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Webshopon látható és
hozzáférhető
–  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy
információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs
eszközön keresztül küld;
–  az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa
nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat)
vonatkozó adatok, információk, árak;
Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a Szolgáltató által a hírlevél-
szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött
kereskedelmi üzenet.
Megrendelés: a Vásárló Webshopon található egy, vagy több Termék
vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail
útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a
Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a
Saját Fiókján keresztül.
Kosárérték: egy Megrendelésben egy adott Eladótól megrendelni kívánt
Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által
felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány
értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott
Eladó részére fizetendő végösszeg.
2. MEGRENDELÉS
2.1. Megrendelés leadása
2.1.1.  A Webshopon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton
Megrendelést adhat le oly módon, hogy a „Megrendelem” gombra kattintva
kitölti a weboldalon található nyomtatványt, egyúttal megadja a Megrendelés
teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat.. A megrendelés
véglegesítését a nyomtatvány elküldésével teljesül.

2.1.2.  Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra
kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).
2.1.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az
általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek,
és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából
felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a
kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén.
A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, a Megrendelés
ellenértékét utánvételes fizetési móddal kiegyenlíti, a csomagot átveszi.
2.2. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte
2.2.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely
visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását
tartalmazza.
Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
legkésőbb 72-120 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló
mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Eladóhoz, illetve
a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-
mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló
visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt
Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.
A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus
rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti
a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.
2.2.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás)
esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan
többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a
Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan
devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési
mód kiválasztásából eredő következményekért.
2.2.3.  Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést

indokolás nélkül elutasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a
Megrendelésben  szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően –
kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben
az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem
igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
2.2.4. Az Eladó a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:
·         Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette
ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet
részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító
partneréhez intézett – kérelmére;
·         Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel
egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott
bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;
A banki átutaláshoz nemzetközi formátumú (IBAN) bankszámlaszám,
valamint a számlatulajdonos nevének megadása szükséges.
2.2.5. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig,
ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A
Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon
belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék
visszajuttatásáról az Eladó részére.
2.2.6. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem
tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés
ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került
és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A
felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről
és/vagy módosításáról is.
2.2.7. A webshopot a
Bánki Roland E.V.
Nyilvántartási szám: 53098137
Adószám: 69379020-1-31
e-mail: kameleoncbd@gmail.com

telefonszám: +36 70 940 88 02
egyéni vállalkozó üzemelteti.
Egyes, az oldalról történő vásárlás (Megrendelés) esetében a hatályos
magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER
(Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a
vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a vásárló (mint Címzett)
kötelessége és felelőssége, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok
betartása is. Mindebből következik, hogy ezen jogszabályok megsértéséből
eredő következményekért a Vásárló felel.
Az EKAER számnak a CBD LIFE HUNGARY KFT. részére történő elküldése
érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telefonos ügyfélszolgálattal.
2.2.8. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények
nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:
– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát
kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést
biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek
vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;
3. SZÁLLÍTÁS
3.1 Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást
végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített
magyarországi szállítási címre eljuttatja.
3.2 Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a
kísérő dokumentumok elküldését.
3.3 Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
3.4 Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a
Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló
felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék
kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával

kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható
időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés
részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat
kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett
nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve
elmaradása esetén.
3.5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek
kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében
a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles
meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag
kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával
rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és a
Terméket – az erre a futárszolgálat által rendszeresített űrlap egyidejű
kitöltésével – a futárral visszaküldeni.
4. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA
4.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra,
amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette
5. SZÁMLÁZÁS
5.1. A Webshopon szereplő Termékek árai forintban értendők és
tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles
termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.
5.2. Az Eladó előlegszámlát (proforma) állít ki a Megrendelések esetében.
Ahol a Vásárló fizetési módként utánvételes vagy online bankkártyás fizetést
jelölt meg, a Megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő
összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal
kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett
határidőig, úgy az Eladó a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a
Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.
Utánvétes fizetés esetén a vételár kiegyenlítése készpénzben, vagy a
futárnál bankkártyával, az áru átvételekor történik.
Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van
jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt
Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos
jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és
információt.

5.3 A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a
megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési
határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a
megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a
kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak
megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás
rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
5.4 A Szállító az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban
elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla
elektronikus üzenet (e-mail) formájában megküldésre kerül a vásárláskor
megadott e-mail címre.
6. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM
BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA
6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül
lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.
6.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási
jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány
kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja
6.1.2. Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő
Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.
6.2. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem
gyakorolható az alábbi esetekben:
1.    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
2.    felbontott, láthatóan használt és már fogyasztott Termék esetében;
3.    a Fogyasztó által láthatóan szándékosan megrongált csomagolású
Termékek esetében.
6.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős
számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött
termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött
termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 14 napos termék-

visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú
merül fel a 14 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. Az
Eladó ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben
szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.
7. FELELŐSSÉG
7.1. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából
ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő
átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen
probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.
8. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS
RENDELKEZÉSEK
8.1. A Webshopon bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Eladó fenntartja
a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való
jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását
majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a
Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan
működését és/vagy tevékenységével az Eladónak kárt okozhat. Ezen
esetben az Ügyfél/Vásárló az Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a
korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
8.2. Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a
„Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék
forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk
valósságáért és helyességéért felel.
8.3. Amennyiben egy adott internethálózatról az Eladó megítélése szerint az
átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a
Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú
kód használatát vezesse be, a Webshop tartalmának és valamennyi
információjának a védelme érdekében.
8.4. A Webshopon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására
használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek
kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Webshopon szereplő képek
csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs
eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által
belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom
nem képezi az Eladó szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét
és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Eladó

által alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati
kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.
8.5. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően
magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Webshopon feltüntetett
logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat,
animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat.
Mindez kifejezetten az Eladó tulajdonát képezi és az Eladó ezzel
kapcsolatban minden jogát fenntartja.
9. SZELLEMI TULAJDON
9.1. A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét
kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve
használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes
felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – az Eladó kifejezett, írásos
hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni,
harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni,
felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.
9.2. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak
hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen
ÁSZF hatálya alá tartozik.
9.3. Amennyiben az Eladó egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy
annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön
megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási
jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van
vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer,
e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy
tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő
elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra
érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően
10. TITOKTARTÁS
10.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak/Szolgáltatónak szolgáltatott bármely
jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben
rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
10.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad
semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó
előzetesen adott írásos hozzájárulása nélkül.

11. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK
11.1.A Vásárló/Felhasználó bármikor leiratkozhat a 12. pontban említett
Kereskedelmi Kommunikációról, az Eladótól kapott kereskedelmi üzenetben
foglalt leiratkozási linkre kattintva, vagy az Eladóval közvetlen kapcsolatba
lépve e célból.
Felhasználó/Vásárló adatait fentieken túl marketing-kutatásra is használjuk. A
piacelemzés során gyűjtött adatokat az Eladó hirdetési céllal nem használja.
A marketing-, és piacelemzés céljával kezelt adatok kezelése ellen a
Vásárló/Felhasználó költségek nélkül tiltakozhat a leiratkozás linkre kattintva,
vagy az Eladóval kapcsolatba lépve.
11.2. A Kereskedelmi Értesítésekről történő leiratkozás nem jelenti a jelen
Általános Szolgáltatási Feltételek elutasítását.
12. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
12.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen
Általános Szolgáltatási Feltételek részét képezi.
13. Cookie (SÜTI)használata
14. VIS MAIOR
14.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre
nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Eladót érintő, de tőle
független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az Eladó számára a
jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
14.2. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek
nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy
egészben Vis Maior eredményezi.
14.3.Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt)
napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése
mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési
igénnyel léphetne fel.
15. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
15.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

15.2. A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de
nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.
15.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek
megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti
fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói
jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti
a  http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon
keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a
Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016
Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:
10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86,
Telefon: 06 (1) 488 21 31.
A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával
kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről
bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.
15.4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános
Szolgáltatási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként
módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és
feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben
az Általános Szolgáltatási Feltételek módosított változata jelenik
meg az oldalon. Az Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmát
érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános
Szolgáltatási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét
követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat.

Keresés